Menu

Walor este dotat cu o celulă centrală în care sunt grupate toate expertizele meseriilor pentru dezvoltarea de noi soluţii tehnice inovatoare (studiu de produse, optimizarea materialului folosit, studiul materialelor celor mai performante, conceperea de noi procedee de deformare).

Inovaţia și dezvoltarea în serviciul clienţilor

Mijloacele şi resursele dedicate disponibile permit obţinerea unui răspuns foarte rapid la cererile clienţilor noștri:

  • Suport în proiectarea de produse cu adaptarea la tehnologia noastră,
  • Produse de calcul,
  • Simulare digitală a procedeelor,
  • Specificaţii de materiale,
  • Furnizarea de prototipuri reprezentative,
  • Evaluarea economică de soluţii.

Un atelier de încercări unic în Europa

Walor Innovation & Développement dispune de un laborator de încercări unic în Europa alcătuit dintr-o presă mecanică, hidraulică și de diferite echipamente de pregătire a utilajelor.

Acum sunt disponibile : unealta de simulare Forge NXT, biroul de studiu aferent, laboratoarele de metrologie și metalurgie. Acest laborator permite o foarte mare reactivitate în furnizarea de prototipuri reprezentative ale procedeului serie. Această muncă pusă în funcţiune încă de la demararea proiectului pregătește industrializarea cât mai rapidă a diferitelor situri.

Prezenţa noastră la nivel mondial
Icone représentant une localisation sur une carte

Walor Innovation & Development

92 Rue St-Melaine,
53004 Laval, FRANCE
Téléphone +33 (0)2 43 59 95 00
Code APE 2550 A
SIREN 399 198 951
SIRET 399 198 951 00069