Menu

A dispune de un unic interlocutor, a combina şi partaja priceperea, a economisi timp, a asigura producţia şi calitatea, a căuta în mod constant îmbunătăţirea, sunt tot atâtea avantaje pentru a satisface nevoile exprimate de clienţii noștri şi a fi furnizor de referinţă de produse finite gata de a fi asamblate. Stăpânirea celor două meserii forjare şi prelucrare, expertiza tehnică, fiabilitatea proceselor sale, fac din Walor furnizorul de referinţă pentru soluţii mecanice complete în Franţa şi în străinătate.

Pilot al unităţilor de producţie

Walor se bazează astăzi pe 11 situri de producţie. Societatea le aduce o complementaritate în termeni de mijloace industriale şi expertiză, oferindu-le o stăpânirea completă a tuturor soluţiilor de forjare la rece şi prelucrare. Prezenţa sa în 5 ţări generează, de asemenea, diversitate culturală, dinamism şi o abordare internaţională care alcătuiesc averea Walor. Desfăşurarea procesului standard (‘1 piesă -1 proces’) permite propunerea unui acelaşi nivel de calitate şi servicii fiecâreia dintre uzinele noastre. Acesta oferă o soluţie completă clienţilor noştri stabiliţi peste tot în lume.

Tehnologiile și domeniile noastre de excelenţă

Forja

Forjarea constă în formarea pieselor metalice, în general, dintr-o bară sau din sârmă. Precizia ridicată a procesului în ceea ce privește dimensiunile și finisarea suprafeței, sobrietatea acestuia în ceea ce privește materialul utilizat, creșterea caracteristicilor mecanice și ratele ridicate îl fac un proces eficient. Forjarea la cald sau semi-cald, prin încălzire, îmbunătățește forjabilitatea pieselor. Forjarea la cald și ștanțarea se realizează la circa 1200 ° C pentru oțel. Ștanțarea la rece, aproape de forjarea la rece, diferă prin utilizarea preselor orizontale de mare viteză. Atuul lui Walor este să stăpânească toate aceste tehnici și timp de 50 de ani a asigurat leadershipul european pe piața auto.

Prelucrare prin așchiere

Prelucrarea prin așchiere este o tehnică de prelucrare care constă în a realiza produse revoluţionare prin eliminarea de material din bare de metal, folosind unelte de decupare mecanice pe strunguri automate mecanice sau cu comandă numerică la cadenţe foarte mari. Piesele sunt prelucrate succesiv într-o bară, de obicei, având diametrul cel mai apropiat de diametrul exterior, scopul fiind acela de a obţine cea mai mare productivitate de inaltă precizie.

Uzinare

Prelucrarea prin așchiere este o tehnică de prelucrare care constă în a realiza produse revoluţionare prin eliminarea de material din bare de metal, folosind unelte de decupare mecanice pe strunguri automate mecanice sau cu comandă numerică la cadenţe foarte mari.

Piesele sunt prelucrate succesiv într-o bară, de obicei, având diametrul cel mai apropiat de diametrul exterior, scopul fiind acela de a obţine cea mai mare productivitate de inaltă precizie.

Control

În general, părţile sunt supuse unor operaţiuni ulterioare (mecanice, termice sau chimice) înainte de a fi utilizate în realizarea de subansambluri. Walor stăpânește aceste tehnologii de aproape un secol în Valea Arve şi în majoritatea celorlalte situri de producţie ale sale.

Tratament termic

Un tratament termic este o succesiune de operaţiuni în cursul cărora un material solid este supus în întregime sau parţial unor cicluri termice pentru a obţine o schimbare a proprietăţilor sale (mai ales a rezistenţei mecanice) și/sau structurii sale. Acestea sunt utilizate în procesele Walor:

  • Pentru a imbunătăţi performanţele produselor livrate clientului (călire superficială, călire inducţie, cementare, carbonitrurare, nitrare,…)
  • Pentru a permite sau facilita operaţiunile interne ulterioare (de deformare sau prelucrare) la client (reducere a presiunii, recristalizare, globulizare, izoterme,…).

Scule

În formarea și prelucrarea metalelor, sculele sunt o componentă esențială a procesului. Walor stăpânește întregul proces de proiectare și producție a sculelor. Serviciile specializate produc cea mai mare parte a instrumentelor de forjare, prelucrare și control, susținute de centrul nostru de excelență din Walor Laval.
Echipamentele utilizate pentru producerea acestor instrumente fac posibilă modelarea materialelor cu proprietăți din ce în ce mai extreme

Excelenţă industrială

Considerăm că cel mai bun mod pentru a susţine şi de a dezvolta compania noastra este de a da un sens activităţii noastre şi de a fi foarte performanţi pe fiecare dintre axele strategiei noastre. În acest context, uzinele Walor sunt motoare de crearea a valorii. Eforturile sunt coordonate şi sunt în mod constant reînnoite pentru a plasa fiecare site în condiţii de performanţă.

Apropierea de clienţii noştri, externi sau interni, este cultivată, pentru a înţelege mai bine nevoile şi aşteptările lor, pentru a găsi soluţii pentru ei şi pentru clienţii lor.

Îmbunătăţirea, excelenţa, nu sunt posibile în concepția noastră decât printr-o muncă în echipă, în sensul larg al termenului: până la clienţii si furnizorii noștri. Numai muncind ca parteneri, într-un spirit de câştig, vom fi mai bine împreună.