Menu

A dispune de un unic interlocutor, a combina şi partaja priceperea, a economisi timp, a asigura producţia şi calitatea, a căuta în mod constant îmbunătăţirea, sunt tot atâtea avantaje pentru a satisface nevoile exprimate de clienţii noștri şi a fi furnizor de referinţă de produse finite gata de a fi asamblate. Stăpânirea celor două meserii forjare şi prelucrare, expertiza tehnică, fiabilitatea proceselor sale, fac din Walor furnizorul de referinţă pentru soluţii mecanice complete în Franţa şi în străinătate.

Pilot al unităţilor de producţie

Walor se bazează astăzi pe 10 situri de producţie. Societatea le aduce o complementaritate în termeni de mijloace industriale şi expertiză, oferindu-le o stăpânirea completă a tuturor soluţiilor de forjare la rece şi prelucrare. Prezenţa sa în 5 ţări generează, de asemenea, diversitate culturală, dinamism şi o abordare internaţională care alcătuiesc averea Walor. Desfăşurarea procesului standard (‘1 piesă -1 proces’) permite propunerea unui acelaşi nivel de calitate şi servicii fiecâreia dintre uzinele noastre. Acesta oferă o soluţie completă clienţilor noştri stabiliţi peste tot în lume.

Tehnologiile și domeniile noastre de excelenţă

Forja

Forjarea la cald, matriţarea și forjarea la rece (sau extrudarea la rece, forjarea de precizie) constă în a forma piese din materiale metalice, de obicei rezultate dintr-o bară sau sârmă laminată. Precizia ridicată a procedeului de forjare la rece în termeni de dimensiuni și stări ale suprafeţei, fragilităţii sale în ce privește materialul, amplificarea caracteristicilor mecanice și a cadenţelor sale ridicate fac din acesta un procedeu eficient. Lovirea la rece, apropiată de forjarea la rece, diferă prin utilizarea de prese orizontale cu cadenţe foarte ridicate. Forjarea la temperaturi medii, prin încălzire, permite ameliorarea forgeabilităţii pieselor păstrând și avantajele forjării la rece. Cu toate acestea, acest procedeu necesită mijoace mai complexe. Forjarea la cald şi matriţarea sunt fâcute la o temperatură de aproximativ 1200 ° C pentru oţel lovind materialul între două matrice, însă mai puțin precise decât cele precedente, aceste procese permit deformări semnificative a materialului. Avantajul Walor este faptul că stăpânește toate aceste tehnici şi asigură 50 de ani dominaţia europeană a pieţei auto.

Prelucrare prin așchiere

Prelucrarea prin așchiere este o tehnică de prelucrare care constă în a realiza produse revoluţionare prin eliminarea de material din bare de metal, folosind unelte de decupare mecanice pe strunguri automate mecanice sau cu comandă numerică la cadenţe foarte mari. Piesele sunt prelucrate succesiv într-o bară, de obicei, având diametrul cel mai apropiat de diametrul exterior, scopul fiind acela de a obţine cea mai mare productivitate de inaltă precizie.

Uzinare

Prelucrarea prin așchiere este o tehnică de prelucrare care constă în a realiza produse revoluţionare prin eliminarea de material din bare de metal, folosind unelte de decupare mecanice pe strunguri automate mecanice sau cu comandă numerică la cadenţe foarte mari.

Piesele sunt prelucrate succesiv într-o bară, de obicei, având diametrul cel mai apropiat de diametrul exterior, scopul fiind acela de a obţine cea mai mare productivitate de inaltă precizie.

Control

În general, părţile sunt supuse unor operaţiuni ulterioare (mecanice, termice sau chimice) înainte de a fi utilizate în realizarea de subansambluri. Walor stăpânește aceste tehnologii de aproape un secol în Valea Arve şi în majoritatea celorlalte situri de producţie ale sale.

Tratament termic

Un tratament termic este o succesiune de operaţiuni în cursul cărora un material solid este supus în întregime sau parţial unor cicluri termice pentru a obţine o schimbare a proprietăţilor sale (mai ales a rezistenţei mecanice) și/sau structurii sale. Acestea sunt utilizate în procesele Walor:

  • Pentru a imbunătăţi performanţele produselor livrate clientului (călire superficială, călire inducţie, cementare, carbonitrurare, nitrare,…)
  • Pentru a permite sau facilita operaţiunile interne ulterioare (de deformare sau prelucrare) la client (reducere a presiunii, recristalizare, globulizare, izoterme,…).

Utilaj

Ȋn meseriile de deformare şi de prelucrare a metalelor, sculele reprezintă o componentă esenţială a procesului. Walor stăpânește întregul proces de proiectare şi realizare de instrumente. Serviciile de specialitate produc majoritatea instrumentelor pentru forjare, prelucrare şi control, sprijinite de cele două centre de excelenţă ale noastre în Walor Laval şi Walor Saint-Pierre. Echipamente puse în aplicare pentru a realiza aceste utilaje permit fasonarea materialelor cu proprietăţi din ce în ce mai extreme.

Excelenţă industrială

Considerăm că cel mai bun mod pentru a susţine şi de a dezvolta compania noastra este de a da un sens activităţii noastre şi de a fi foarte performanţi pe fiecare dintre axele strategiei noastre. În acest context, uzinele Walor sunt motoare de crearea a valorii. Eforturile sunt coordonate şi sunt în mod constant reînnoite pentru a plasa fiecare site în condiţii de performanţă.

Apropierea de clienţii noştri, externi sau interni, este cultivată, pentru a înţelege mai bine nevoile şi aşteptările lor, pentru a găsi soluţii pentru ei şi pentru clienţii lor.

Îmbunătăţirea, excelenţa, nu sunt posibile în concepția noastră decât printr-o muncă în echipă, în sensul larg al termenului: până la clienţii si furnizorii noștri. Numai muncind ca parteneri, într-un spirit de câştig, vom fi mai bine împreună.