Menu

Angajamentul faţā de mediu

Politica noastrā privind mediul

Grupul Walor se angajează în acţiuni care vizează respectarea mediului şi îmbunătăţirea protecţiei acestuia. Toţi colaboratorii Walor sunt sensibilizaţi şi responsabilizaţi pentru protecţia mediului:

  • reducerea deşeurilor şi produselor poluante, conservarea resurselor naturale şi reciclarea materialelor
  • controlul consumului de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Grupul Walor se angajează în promovarea întregii tehnologii capabile sā reducā emisiile poluante, precum și să limiteze impactul produselor sale şi a activităţii uzinelor sale asupra mediului.

Dovadā a respectului faţā de mediu, unele specii sālbatice încă prosperā în apropierea uzinelor de producţie, precum această orhidee Ophrys Apifera, fotografiată pe site-ul Walor Laval.

Angajament de calitate

Politica noastrā privind calitatea

Într-o lume industrială tot mai exigentă, investiţia cotidiană a fiecărui colaborator care să ne poată ameliora performanţa este esenţială. Una din cele patru axe strategice ale grupului Walor este de a-și dezvolta o poziţie de furnizor de referinţă pentru clienţii noştri.

Pentru aceasta, ne angajăm :

  • să le satisfacem exigenţele în condiţii de calitate şi timp
  • să le ascultăm cu atenţie nevoile
  • să comunicăm cu ei într-un mod transparent şi proactiv.

Grupul Walor accentuează atât dezvoltarea culturii calităţii sale cât și a unui sprijin durabil; promovarea muncii în echipă şi optimizarea gestionării abilităţilor personalului în conformitate cu codul de etică al grupului.

Principii de conduitā

Codul nostru etic

Evoluţiile în cadrul grupului, exigenţele clienţilor noștri, precum şi noile orientări în materie de Responsabilitate Socială a Ȋntreprinderilor şi de dezvoltare durabilă au fost luate în considerare pentru elaborarea Codului de etică. Aceste elemente permiţându-le managerilor să facă dovada spiritului lor antreprenorial şi să acţioneze cu gradul de autonomie şi responsabilitate necesare conducerii performanţelor noastre

Vezi documentul nostru

Norme și certificāri

Pentru realizarea obiectivelor sale, Walor se bazează pe sistemul său de management al Calităţii Igienei Siguranței Mediului, care a fost construit în conformitate cu directivele calitative IATF 16949 vs 2016, ISO 9001 vs 2015 şi mediu ISO 14001 vs 2015. În conformitate cu cerințele care i se aplică, sistemul QHSE este susţinut de conducere(Comitetul Director) care are ca misiune să însoţească, să ghideze punerea în aplicare a acțiunilor, cu eficienţă şi eficacitate. Până în prezent, toate site-urile sunt certificate IATF 16949, ISO 9001. Produsul de referinţă IATF 16949 arată şi demonstrează clienţilor că grupul Walor dispune de un sistem de calitate adaptată la nevoile sectorului auto