Menu

Forţa noastră

Spirit de echipă

Combinarea talentelor noastre pentru a construi împreună noul Walor

Orientare spre client

Cunoaşterea pieţelor noastre, ascultarea clienţilor noştri, anticiparea aşteptărilor lor

100 ani de inovaţii

Inovarea şi conceperea de soluţii mecanice complete

Pricepere

Dezvoltarea abilităţilor noastre şi furnizarea de produse gata de asamblare

Cele 4 axe strategice ale noastre

Dezvoltarea unei poziţii de furnizor preferat pentru clienţii noștri

Consolidarea muncii de echipă prin proiecte transversale și o abordare globală a subiectelor

Dezvoltarea bunăstării la muncă a angajaţilor noștri în organizaţiile noastre

Generarea cash flow-ului necesar pentru susţinerea dezvoltării noastre

Management du groupe

Eric Lorin

Președinte Director General

Eric Lorin

Președinte Director General

„Singuri, vom merge mai repede, împreună, vom merge mai departe,”

Acest proverb african rezumă traiectoria care o doresc pentru grup. Într-o lume din ce în ce mai individualistă, este tentant să alergi în faţa tuturor pentru a ajunge primul. Încearcând să iei totul, fără a te uita înapoi pentru a vedea gradul de deteriorare a tovarășilor noștri. Dar dacă 10 % dintre tovarășii noștri supravieţuiesc, 90 % nu i-au putut urmări. Noi vom fi oare mereu la fel de puternici pentru a face faţă competiției? Desigur, nu.

„Împreună” înseamnă, de asemenea, să cultivăm diferenţele dintre noi. Diversitatea particularităţilor noastre alcătuiește bogăţia grupului. Să încurajăm iniţiativele, să respectăm dreptul de a greşi. Să dezvoltăm idea de „a lucra împreună” reprezintă un drum dificil. Trebuie să luptăm în fiecare zi pentru a-o urma, dar ea este cea care ne poate conduce la un succes de durată. Pentru mine, întreprinderea este o modalitate de a ajuta colaboratorii să facă din cariera lor profesională un impuls motivant, permiţându-le să prospere şi să susţină astfel viitorul societăţii.

Vin de pe teren, am lucrat în producție în 3 × 8ore, am reglat maşini, pentru a trece apoi la metode, comerţ şi apoi management. Aşa că îmi doresc să aduc producţiei tot ce are nevoie pentru a lucra cu seninătate, răspunzând în același timp nevoilor clienţilor. Dezvoltând autonomia, încurajăm toată lumea să îşi asume responsabilitatea pentru rezultatele sale şi să inoveze pentru a creşte performanţa tuturor.

Philippe Giudicelli-Vernet

Director financiar

Nivelul ridicat al exigenţelor gestiunii noastre interne concurează la crearea unei relaţii de încredere cu partenerii noștri financiari pe care îi plasăm în centrul preocupărilor noastre.

Cifre-cheie Flèche indiquant la droite

Stéphane Cudelou

Vicepreședinte

La Walor, toate siturile, împărtășesc aceleași valori, vorbesc aceeași limbă industrială și avansează împreună spre aceleași obiective comune.

Activităţi și soluţii Flèche indiquant la droite

Cyrille Boureau

Director HR

Respectul faţă de fiecare în parte, încurajarea iniţiativelor, a vorbi fără tabu-uri despre situaţiile cărora nu le găsim soluţia, împărtășirea pasiunii noastre, aceasta este ceea ce încercăm să facem zilnic, într-o întreprindere de dimensiune umană.

Carieră Flèche indiquant la droite

Patrick Lhuillery

Vice președinte

Mândria noastră este să ne dezvoltăm pentru a ne satisface clienţii și echipele de fabricaţie.

Inovaţie și co-concepţie Flèche indiquant la droite

Valorile noastre

Ȋn 2018, grupul a lansat programul « ONE WALOR », transformare culturală, proiectul trebuie să se adapteze organizaţiei Walor la statura sa nouă. Pentru a sprijini acţiunile noastre, managerii noştri se bazează pe valori puternice.

Integritate

Transparenţă, onestitate, încredere

Agilitate

Flexibilitate, reactivitate, dinamism, adaptabilitate, soluţii, remedieri

Fiabilitate

Stăpânirea tehnicii, angajament, expertiză, calitate

Modestie

Respect, bunăvoinţă, empatie, proximitate